Praktisk informasjon

 • Min Idrett – hva det er, pålogging og forvaltning av data.
 • Overgang mellom klubber – Praktisk informasjon knytte til overganger mellom klubber og karantenetider.
 • Treningsavgifter, forsikring, lisens – Hvilke avgifter skal betaler, lisenser som må være på plass, samt informasjon om forsikring.

Min idrett

Min idrett

MinIdrett

Min idrett er det personlige utgangspunktet for å bruke idrettens medlemsdatabase. Alle som er registrert som medlem av et idrettslag, tillitsverv eller andre funksjoner i idretten, blir registrert i idrettens databaser. Det er derfor viktig at opplysningene som er registrert er korrekte. Min idrett er den enkeltes personlige portal til disse systemene. Her kan den enkelte som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt, få oversikt over følgende:

 • oversikt og mulighet til å endre egne opplysninger
 • oversikt over funksjoner og verv registrert på deg
 • melde på og betale for lisens
 • melde på og betale for kurs og konkurranser for en selv og for sine familiemedlemmer.

Foreldre kan få en samlet oversikt over medlemskapene til sine barn, og gjøre påmelding og betaling for disse på ett sted. Følg linken for pålogging  https://minidrett.nif.no.

Norges idrettsforbund følger Datatilsynets og Forbrukerombudets krav til forvaltning av personlige opplysninger. Enhver kan aktivt samtykke til hvorvidt en ønsker at privat bolig-/postadresse, e-post og telefonnummer skal være tilgjengelig. Fra Min idrett kan det enkelt krysses av for hvordan den enkelte ønsker at personlig informasjon skal synliggjøres. Det er imidlertid hensiktsmessig at e-postadresse og telefonnummer er tilgjengelig og synlig slik at andre som har behov for å komme i kontakt med det enkelte medlem kan gjøre dette (f.eks. i forbindelse med verv og roller).

Overgang mellom klubber

Overgang mellom klubber

Overgang gjøres elektronisk via siden Min idrett , eller manuelt ved innsending av skjema. Det er alltid spilleren som starter overgangsprosessen. Vedlagte link til Norges Håndballforbund gir mer informasjon om spillerovergang: http:\\www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info-1/praktiske-verktoy/overganger

Overgang – elektronisk via Min idrett:

 • Logg inn med brukernavn og passord.
 • Dersom du ikke husker brukernavn og passord, så klikk på «Glemt brukernavn og passord»

Om du ikke har benyttet Min idrett tidligere så skal du følge denne fremgangsmåten:

 • Klikk på Ny bruker for å verifisere spilleren med fødselsnummer. Dette gjøres kun første gang du skal inn på siden.
 • Fyll ut den informasjon du blir bedt om.
 • Du mottar påloggingsinformasjon som du logger deg inn med.
 • Overgang finner du til høyre under fanen «Min profil». Ligger det ikke noe valg for overgang under denne fanen, så skyldes dette trolig at det er en duplikat på spilleren. Duplikat oppstår når brukeren legger inn en annen e-postadresse enn den som ligger registrert fra før. Vennligst ta kontakt med din region eller NHF sentralt, slik at vi kan slå sammen duplikatene.
 • Velg overgangstype.
 • Velg hvilken klubb du ønsker overgang til.
 • Er du under 18 år må også navn og e-post adresse til foresatt legges inn.
 • Kryss av for «Jeg bekrefter å lest reglene for overgang».
 • Trykk send søknad.

Det sendes automatisk en e-post til foresatt (dersom spilleren er under 18 år) og til ny klubb for godkjenning. Der ny klubb er ILH, logger vi oss på via Sportsadmin for å godkjenne overgangen. Under "Person" finnes valget "Overgang" og der ligger overganger som venter på godkjenning. Ved overgang til ILH er det normalt spilleren selv som betaler overgangsgebyret og det sendes automatisk en e-post tilbake til spilleren med beskjed om at overgangen er klar for betaling. Overgangsgebyret kan foreløpig kun betales online, altså ikke med kidnummer via nettbank. Når ILH har godkjent overgangen, sendes det automatisk en e-post til tidligere klubb. Karantenetiden på 7 dager begynner å løpe fra siste dato i prosessen er gjort. Du kan hele tiden følge med på status i din overgang via Min idrett.

Innsending av overgangspapirer:

Papirene sendes samlet til NHF enten via e-post (alle papirer skannes og sendes samlet) eller vanlig post. Sendes overgangen via e-post er det ikke nødvendig å sende original i etterkant.

E-post: overgang@handball.no

Ordinær post: Norges Håndballforbund, 0840 OSLO. Merk konvolutten "Overgang/utlån".

For spillere og dommere over 16 år

Del 1 og del 2 fylles ut i sin helhet, herunder søkerens underskrift, ny klubbs underskrift samt tidligere klubbs underskrift som bekrefter at alle forpliktelser er oppfylt. Overgangsgebyret må være dokumentert betalt enten med datostempel på del 1 eller vedlagt kvittering. Kvitteringen skal angi hvilken spiller innbetalingen gjelder for. Karantenetiden på 7 dager regnes fra datoen de fullstendige søknadspapirene er mottatt hos NHF eller at alle steg i en elektronisk overgang er bekreftet OK.

For spillere og dommere under 16 år

Del 1 og 2 fylles ut i sin helhet, herunder søkerens underskrift, ny klubbs underskrift samt tidligere klubbs underskrift som bekrefter at alle forpliktelser er oppfylt. Karantenetiden på 7 dager regnes fra den dato for når papirene er mottatt hos NHF. Det er ikke noe gebyr for disse overgangene.

Klubbvalg etter 2 års fravær

Del 1 fylles ut i sin helhet., herunder søkerens underskrift og ny klubbs underskrift. Det er ikke nødvendig med underskrift fra tidligere klubb. Det er ikke noe gebyr for denne type overganger, ei heller karantenetid.

Karantenetiden:

7 dager og regnes fra den dato de fullstendige søknadspapirene er mottatt hos NHF eller at alle steg i en elektronisk overgang er bekreftet OK. Spilleren kan ikke delta for ny klubb førovergangen er godkjent, registrert og publisert i Min idrett (for spilleren) og Sportsadmin (for klubben).

Fra og med 1. februar til sesongslutt kan personer over 13 år ikke gis ny spiller- eller dommertilhørighet med unntak av 2 års fravær. Alle overganger som mottas hos NHF eller blir utført elektronisk i denne perioden vil få klardato 01. juni., og personen kan ikke delta i obligatoriske kamper for noen klubb i perioden fra og med 1. februar til og med sesongslutt. Vi gjør oppmerksom på at deltakelse i klubbturneringer i Norge for ny klubb ikke regnes som obligatorisk kamp i denne forbindelse.

Treningsavgifter, forsikring, lisens

Treningsavgifter, forsikring, lisens

Treningsavgift ILH Håndball

Alle spillere i ILH Håndball blir belastet en kostnad forbundet med trening og spill. For alle spillere i håndballskolen, alderstrinn til og med 11 år, utgjør årlig treningsavgift for tiden NOK 600,-. For alle seriespillere, alderstrinn fra og med 12 år, utgjør årlig treningsavgift for tiden NOK 1 500,-. For herrelaget utgjør treningsavgiften for tiden NOK 1 500,- per halvår. Eventuell endring av treningsavgift vedtas av årsmøtet som avholdes i 1. kvartal hvert år.

Avgifter som skal betales:

 • Medlemsavgift til ILH
 • Treningsavgift til ILH Håndball
 • Lagsavgift til de lag som har egne lagskasser, dette styres av det enkelte laget, er frivillig og dekker påmelding til Seriespill og Cuper som ikke dekkes av ILH Håndball

Andre kostnader kan komme i forbindelse med cupdeltakelse, etc.

Fakturering av treningsavgift ILH Håndball

Treningsavgiften blir fakturert i oktober/november og faktura sendes ut på e-post av Medlemsansvarlig i ILH sentralt. Det er viktig at klubben har korrekt adresse og dette skal være oppgitt til lagledere for det respektive lag som igjen melder oppdaterte lagoversikter til ILH Håndball.

Medlemsavgiften for medlemskap i ILH blir fakturert separat av klubben.

Forsikring

Alle barn som spiller håndball i ILH blir automatisk medlem av forsikringen til Norges Idrettsforbund når de er meldt inn i klubben og medlemskontingent er betalt. Dette gjelder alle spillere under 13 år. Det året spilleren fyller 13 år skal det fra 1.januar i dette kalenderåret, betales LISE / LISE PLUSS-forsikring til Norges Håndballforbund. Dette er en forsikring alle spillere må ha og spillere som ikke har betalt slik forsikring til Norges Håndballforbund får ikke spille kamper.

Informasjon om disse dekningene finner dere her og vi i ILH Håndball oppfordrer alle til å gå inn via denne linken og lese informasjonen som her gis: https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/

Lisens

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Ledere som føres på kamprapporten i Norges Håndballforbunds kamptilbud, og kvalifisering til disse, plikter også å løse lisens. Med Norges Håndballforbunds kamptilbud menes Eliteserien, samt 1., 2. og 3. divisjon (også kalt nivå 1-4), NM Senior, NM Junior, Bringserien, Nasjonalt sluttspill J/G 14 og NM Beach-håndball.

Lisens betales via Min idrett (http://www.minidrett.no/). Skal du ikke spille håndball denne sesongen, kan du se bort fra lisenskravet. Tilgang til Idrettens Skadetelefon er inkludert i lisensen, telefon 02033 med åpningstider alle dager 0900 – 2100. Skadetelefonen er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin. Telefonen gir gode råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader. All behandling som skal omfattes av lisensforsikringen må bestilles via Idrettens Skadetelefon og vil skje i et kvalitetssikret behandlernettverk. Oppstår det idrettsskade eller andre hendelser som er omfattet av håndballforsikringen, meldes skaden på nett på https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/handballskade For alle spillere under 18 år må skademelding fylles ut av foresatte. Gjensidige Forsikring vil deretter ta kontakt for å avklare om skaden er dekket og informerer om videre saksgang. Skadetelefonen tar kontakt for bestilling av utredning/behandling.