Organisasjon

Holeværingen Håndball er organisert som en egen gruppe under idrettslaget Holeværingen. Håndballgruppen har eget styre som administrerer budsjettet for gruppen, treningstider, rekruttering, turneringer, samlinger, osv.

Styret

Styret

Håndballstyret for sesongen 2017 - 2018

Funksjon Navn E-post Telefon
Styreleder Bernt Ivar Gaarder bernt_gaarder@hotmail.com 95726040
Nestleder Lars Rogne laotrogn@online.no 93441804
Sekretær Anne Taran Tjølsen Jacobsen atjaco@online.no 92862261
Økonomi/Materiell Guro Sukken Rogne guro.rogne@outlook.com 92426242
Webansvarlig Helge Espedalen helge.espedalen@evry.com 97087763
Sportslig leder <ikke besatt> <ikke besatt>
Anleggsansvarlig Tor Harald Gomnes torgomm@online.no 90960947
Sponsoransvarlig Lars Petter Hannestad lars-petter@horeka.no 93017130

Sportslig leder er foreløpig en rolle som ikke er besatt for sesongen 2017-2018. Styret jobber imidlertid med å finne kandidater som kan ta på seg denne oppgaven. Har du lyst, eller forslag til en aktuell kandidat, ta kontakt med en i styret eller sendt en e-post til handball@ilh.no.