Organisasjon

Holeværingen Håndball er organisert som en egen gruppe under idrettslaget Holeværingen. Håndballgruppen har eget styre som administrerer budsjettet for gruppen, treningstider, rekruttering, turneringer, samlinger, osv.

Styret

Styret

Håndballstyret for sesongen 2018 - 2019

Funksjon Navn E-post Telefon
Styreleder Guro Dragsten gurodragsten@yahoo.no 92205219
Materialforvalter Andreas Koksrud andreas@koksrud.no 99723212
Sekretær Anne Taran Tjølsen Jacobsen atjaco@online.no 92862261
Økonomi Radu Olsen radu.olsen@gmail.com 41638900
Webansvarlig Helge Espedalen helge.espedalen@evry.com 97087763
Sportslig leder Ellen Marie Fjelstad ellenfjelstad@hotmail.com; 97002861
Anleggsansvarlig Tor Harald Gomnes torgomm@online.no 90960947
Sponsoransvarlig Rune Solbakken rsolba@gmail.com 94804366

Rollene i håndballstyret er besatt for sesongen 2018-2019. Har du lyst på en rolle, forslag til fremtidige kandidater, evt. ønsker å bidra på noen måte, ta kontakt med en i styret eller send en e-post til handball@ilh.no.