VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I HOLEVÆRINGEN HÅNDBALL

Styret i Holeværingen håndball ønsker med dette velkommen til årsmøte for sesongen 2017/2018. Årsmøtet holdes i Klevihallen 5. mars kl. 18:30 – 20:00.

Agenda:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Godkjenning av sakslisten
  3. Valg av ordstyrer og referent
  4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
  5. Styrets årsberetning
  6. Regnskap 2017
  7. Budsjett 2018
  8. Valg

På valg:
Leder: ingen kjent kandidat
Nestleder: ingen kjent kandidat
Økonomiansvarlig: Radu Olsen – kandidat
Sportslig leder: Ellen Marie Fjelstad – kandidat
Materialforvalter: Andreas Koksrud – kandidat
Sponsoransvarlig/dugnadsansvarlig: Rune Solbakken, Morten Molteberg – kandidater

Ikke på valg:
Anleggsansvarlig: Tor Harald Gomnes
Sekretær: Anne Taran Tjølsen
Webansvarlig: Helge Espedalen

Vi ønsker alle idrettslagets medlemmer velkommen til årsmøtet for håndballgruppen.

Hilsen håndballstyret

Flere saker