Rekrutteringstiltak på skolene i Hole

Håndballgruppen gjennomfører denne uken, i samarbeid med Norges håndballforbund og skolene i Hole, ulike håndballaktiviteter mot elever på barneskolene. Målet er å få opp interessen for håndball, samt rekruttere flere håndballspillere til klubben.

Vik skole og Sundvollen oppvekstsenter har sine aktiviteter i Kleivhallen, mens Røyse skole bruker Holehallen. Se også Ringerikes blad omtale av prosjektet (krever innlogging): Vil ha flere til å spille håndball i Hole: Kroner prosjekt med elitakamp

Mandag var Drammenspiller Kennie Boysen, instruktør for 4. klasse fra Vik skole i Kleivhallen, og utfordret elevene med lek og moro med håndball.

Skoleprosjekt2016

Prosjektet avsluttes torsdag kveld med treningskamp mellom topplagene Drammen HK og Haslum i Kleivhallen. For mer informasjon om kampen, klikk her.

Flere saker