Oppdaterte treningstider for håndballen

Time

Det er foretatt enkelte endinger i tidligere publiserte treningstider, bl.a. blant de yngre lagene. Oppdaterte treningstider er lagt ut på håndballsidene. For mer informasjon og oppdatert oversikt se følgende link:

http://holehandball.no/treningstider/

 

Flere saker