Oppdaterte treningstider for håndballen

Time

Det er foretatt enkelte endinger i tidligere publiserte treningstider. Oppdaterte treningstider er lagt ut på håndballsidene. For mer informasjon og oppdatert oversikt se følgende link:

http://holehandball.no/treningstider/

 

Flere saker