Anlegg

ILH håndball har primært to haller til rådighet for trening og kamper/turneringer. Kamper og turneringer forsøkes hovedsakelig å avholdes i Kleivhallen. Holehallen bruks stort sett til treninger, men en sjelden gang vil det også bli lagt kamper dit.

Holehallen

Holehallen

Holehallen er først og fremst en håndballhall, men brukes også til andre aktiviteter. Hallen er eid og drevet av Holeværingen.

Adresse: Trongmoen 41, 3530 Røyse

Holehallen_Hole

Slik kommer du dit:

Ta for eksempel av ved Steinssletta på E16, inn på Selteveien. Følge Selteveien til du kommer til Fv158 - Røyesveien. Ta til høyre og følg veien til du kommer til avkjøring Trongmoen. Hallen ligger et par hundre meter inn veien, med innkjøring ved Svensrud natur- og idrettsbarnehage.

 

Kleivhallen

Kleivhallen

Kleivhallen er en flerbrukshall. Det er oppmerket til håndball, basket, volleyball og innebandy. Hallen er kommunalt eid og drevet.

Adresse: Dronningveien 19, 3531 Krokkleiva

Kleivhallen_Hole

 

Slik kommer du dit:

Ta av E16 ved Sundvollen. Kjør inn Dronningveien forbi Sundvolden Hotell og ca. 400 meter oppover. Hallen ligger i forbindelse med Sundvollen oppvekstsenter på høyre side.